Skip to Main Content

Research Guides

Japanese Extensive Reading - Tadoku (多読)

Print (Level 4)

Level & volume Titles (Japanese) Titles (Romanized)
Level 4, vol. 1 [PL537 .R4241 2006 ] [pt. 1]. 雪女-- [pt. 2]. 永井隆 原爆の地長崎に生きて-- [pt. 3]. 杜氏春 -- [pt. 4]. 走れメロス -- [pt. 5]. 野菊の墓. [pt. 1]. Yuki onna -- [pt. 2]. Nagai Takashi genbaku no chi Nagasaki ni ikite -- [pt. 3]. Toshishun -- [pt. 4]. Hashire Merosu -- [pt. 5]. Nogiku no haka.
 
Level 4, vol. 2 [PL537 .R4242 2007] [pt. 6]. 相撲 -- [pt. 7]. 小泉ハ雲の怖い話2 : 耳なし芳一, 梅津忠兵衛の話 -- [pt. 8]. 東京を步こう -- [pt. 9]. 世界のどこかで日本のどこかで : 本当にあった話 -- [pt. 10]. 森鷗外短編集 : 高瀬舟, 最後の一句. [pt. 6]. Sumō -- [pt. 7]. Koizumi Yakumo no kowai hanashi 2 : Miminashi Hōichi, Umezu Chūbē no hanashi -- [pt. 8]. Tokyo o arukō -- [pt. 9]. Sekai no doko ka de Nihon no doko ka de : hontō ni atta hanashi -- [pt. 10] Mori Ōgai tanpenshū : Takasebune, Saigo no ikku.

E-books (Level 4)